AKCE KÁNOE 2017

Včera odpoledne za teplého slunečného počasí jsme jako RETIA tým poprvé vyrazili na plavbu po řece Chrudimce. Většina z nás trasu zdolala ve dvojicích na kánoích, dva odvážlivci pak na kajaku. Celou akci, včetně instruktáže a závěrečné ukázky, jak zachraňovat topící, si vzal na starost Honza Dvořáček, kterému rozhodně patří velké poděkování. Nejenom, že na nás Honza dohlédl, abychom se nikdo neutopil, ale především nám dal možnost příjemně strávit odpoledne společnou zážitkovou aktivitou a některým tak i umožnil vyzkoušet si něco doposud nepoznaného. Poděkování si zaslouží rovněž Klub Vodáků Turistů Pardubice, který nám zapůjčil veškeré vybavení a díky kterému jsme tuto akci mohli vůbec podniknout.

Myslím, že za všechny mohu říct, že se celá akce moc vydařila, plavbu jsme si užili a budeme se těšit na další.

V galerii si můžete prohlédnout fotky, za které děkujeme Zuzce Lacaille.